ทีมแพทย์ผู้ดูแล


รายนามคณะแพทย์ของโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21)
แพทย์ออกตรวจเวลา 8.00 -20.00 น. มี 3 ท่าน
นพ.สงวน ไศละสูต
พ.ญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์
แพทย์ออกตรวจเวลา 20.00 - 8.00 น.
พลตำรวจโทสิทธิเดช แสงศิรินาวิน
พยาบาลและนักกายภาพ
นางเจริญศรี  พิเคราะห์งาม (อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ปากเกร็ดเวชการ) และทีมงาน
น.ส. สุพพัตรา สุขคะตะ (นักกายภาพ) และทีมงาน
เภสัชกร
นางคาร์เมน  ต่างใจ

น.พ.สงวน ไศละสูต พ.ญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ พล ต.ท. สิทธิเดช แสงศิรินาวิน นพ.มานิตย์  ประพันธ์ศิลป์

(เนอสซิ่งโฮมที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล จะไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากกระทรวงสาธารณะสุข)


บริการห้องพักเดี่ยว คู่ และห้องรวม
ราคาประหยัดกว่าสถานพยาบาลในมาตรฐานเดียวกัน

ปัจจุบันมีผู้ป่วย  6 ประเภท ดังนี้
1. ผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือหลง
2. ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลจากแพทย์และพยาบาล
3. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
4. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
5. ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่แพทย์ประมาณว่าจะเสียชีวิตใน 6 เดือน
6. ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น( ถ้าพักฟื้นโรงพยาบาลเอกชน หรือทั่วๆไป ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก )


เรายินดีให้คำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุฟรี และผู้ที่สนใจฝึกการดูแลผู้สูงอายุ
ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เราเป็นเครือข่ายพุทธิกา ท่านไพศาล  วิสาโล ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (HOSPICE) เอกชนแห่งแรกของประเทศไทยไม่เร่งการตายและไม่ยื้อชีวิต

www.sukavet.com

เปิดให้บริการมาแล้ว 19 ปี