กิจกกรรมพิเศษเพื่อสังคม


โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ศุขเวชเนอส์ซิ่งโฮม (ราม 21) ได้จัดทำโครงการค้นหาผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่แบบเชิงรุก ร่วมกับโรงพยาบาลด่านลานหอย ด้วยรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอล

ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้