เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21) คือ สถานพยาบาลดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเข้าใจและต้องการแบ่งเบาภาระของท่าน ในการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นเวลา 19 กว่าปีแล้ว โดยทีมแพทย์, พยาบาล และผูู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรม หลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง

มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่และห้องรวม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายครบครัน นอกจากนี้มีบรรยากาศแวดล้อมที่อบอุ่นใจเหมือนครอบครัว และบริการที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ


โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21) เป็นหนึ่งในข่ายใยมิตรภาพ เครือข่ายพุทธิกา เน้นในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นความสุขใจที่ปลายทางของชีวิต ด้วยน้ำใจของแพทย์และพยาบาลที่ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย... ทั้งกายและจิตใจ และมีนักกายภาพบำบัดที่จะกระตุ้นสภาพร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน มีนักโภชนากรที่ให้คำแนะนำตลอดจนจัดอาหาร ที่ถูกหลักและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับผู้สูงอายุทุกราย


มีการบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน เพื่อหารายได้เพิ่มให้สามารถคงราคาค่าบริการภายใน ไม่สูงเท่าสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานเดียวกัน (เนอสซิ่งโฮมที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล จะไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากกระทรวงสาธารณะสุข)

ปัจจุบันมีผู้ป่วย 6 ประเภท ดังนี้
1. ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมหรือหลงลืม
2. อาการป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลจากแพทย์และพยาบาล
3. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
4. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
5. ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่แพทย์ประมาณว่าจะเสียชีวิตภายใน 6 เดือน
6. ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น (หากพักฟื้นในสถานพยาบาลเอกชน อาจมีค่าใช้จ่ายสูงมาก)